/\

ANNONSE

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Fly

Nå starter SAS å bruke biodrivstoff i flyene

SAS er det første skandinaviske flyselskapet til å ta i bruk biodrivstoff på noen av sine fly. Dette er et stort skritt mot å redusere klimagassutslippene.

Flytrafikken står for om lag to prosent av verdens samlede utslipp av karbondioksid. Tallet er nok lavere enn folk flest tror, ​​men fjorårets internasjonale klimaavtale i Paris har ført til økt press for å redusere den virkningen transportnæringen har på klimaet.

Flysektorens ambisiøse miljøarbeid fortsetter med uforminsket kraft. Her står SAS i en særstilling.

– Vi driver utviklingen i riktig retning fordi vi vil bidra til et bærekraftig samfunn på lang sikt, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS

Foto: Shutterstock

 Vi fornyer flyflåten kontinuerlig, og vi kjøper det biodrivstoffet som er å få. Om ganske få år regner vi med en sterk økning i bruken av syntetisk drivstoff basert på fornybare råvarer. På sikt støtter vi IATAs (International Air Transport Association) visjon om å kunne fly uten utslipp av klimagasser innen 2050.

Dette er et ambisiøst mål. For å nå det blir alt det som SAS foretar seg, vurdert ut fra et bærekraftperspektiv.

Det legges ned mye tid i å øke energieffektiviteten med effektivisering av driftsrutiner, både i luften og på bakken. Det handler om å planlegge riktig og fly i riktig hastighet og høyde og med den riktige balansen. En jevn innflyving og glideflukt under landing med motorene nær tomgang reduserer både støy og drivstofforbruk.

De grunnleggende forutsetningene for hvordan et fly kan flys er ofte opp til flygelederne og flyplassene. I den grad SAS ikke kan gjøre endringer selv, skjer effektiviseringsarbeidet via samarbeid og samhandling.

En annen side ved å øke energieffektiviteten er arbeidet for å redusere vekten som tas med om bord. To eksempler er å justere mengden av vann til vaskene om bord etter det faktiske behovet og bare å dele ut digitale aviser om bord.

Nye fly og ny motorteknologi er svært viktig med tanke på å minimere klimapåvirkningen. Lars Andersen Resare, som er ansvarlig for miljø- og bærekraftspørsmål i SAS, sier at et økende antall av mer drivstoffgjerrige fly tas i bruk på både kort- og langdistanseflygninger: Airbus A330 Enhanced (fra 2015), Airbus A320neo (fra 2016) og Airbus A350 (fra 2019).

Airbus A350 Foto: SAS

– Fire nye Airbus 330 er nettopp satt inn i trafikk på lange ruter, sier Andersen Resare. – De kan ta mer last og mer drivstoff, så de kan fly lengre. Dette gir bedre drivstoffeffektivitet. De supplerer og erstatter eldre fly til visse destinasjoner, så som Hongkong i Kina og Miami, og de reduserer forbruket per passasjer med 10–15 prosent. Fra og med september 2016 vil den første Airbus A320neo bli satt i drift på kortlinjenettet. Den skal også erstatte eldre fly og forventes å redusere drivstofforbruket med i overkant av 15 % per passasjer.

Økt drivstoffeffektivitet handler ikke bare om nye fly. SAS oppgraderer kontinuerlig motorer og andre deler som påvirker aerodynamikken.

– Vår strategi er å modifisere eller vedlikeholde flyene. Dette sikrer god drivstoffeffektivitet, sier Andersen Resare. – Et eksempel er oppgraderingen av motorene på Boeing 737 i forbindelse med mer omfattende vedlikehold. Dette betyr at eldre fly likevel kan ha de nyeste motorene. Vi bygger også om interiøret i flyene. Dette gir mer moderne kabiner og reduserer vekten.

– Over tid fører alle disse småtingene til store reduksjoner i utslipp. Siden 2005 er SAS’ totale utslipp av karbondioksid redusert med 14%, selv om antallet passasjerer har økt.

Foto: Shutterstock

Men det viktigste for SAS og for flybransjen på lang sikt er likevel utviklingen av biodrivstoff. Det stilles strenge krav til godkjent flydrivstoff, men Resare sier at det også er viktig hvor biodrivstoffet kommer fra.

– Det er veldig viktig at råvaren til drivstoffet ikke konkurrerer med matproduksjon eller forbruker drikkevann, sier han. – Det biobrenselet som vi bruker, kommer fra flere kilder: rester fra skogbruk og matavfall samt camelina, en oljerik plante som vokser i skrinn jord som er uegnet for tradisjonell matproduksjon.

Etter å ha jobbet med biodrivstoffspørsmål i mer enn 15 år har SAS nå underskrevet en kontrakt om kontinuerlig tilførsel av biodrivstoff på Gardermoen. For øyeblikket er biobrensel for fly vesentlig dyrere enn fossilt brensel, og det kan bare skaffes i relativt små mengder. Håpet er at en gradvis økning i bruken og storskala produksjon av biodrivstoff vil gjøre prisene mer kommersielt holdbare.

– Men foreløpig er spillereglene uklare. Det er behov for langsiktige politiske vedtak slik at vi kan fortsette å redusere luftfartens klimapåvirkning, sier Andersen Resare.

– Sammen med de andre store aktørene gjør vi det vi kan for å påskynde kommersialiseringen og oppnå priser som er mer konkurransedyktige.

Foto: Shutterstock

Målt ut fra sammenlignbare flyvninger er SAS blant de beste flyselskapene når det gjelder utslipp. Andersen Resare sier at sammenligninger altfor ofte gjøres uten å ta hensyn til forskjeller i forretningsmodell og rutenett. Men det blir som å sammenligne epler og pærer.

Tilgjengelig statistikk for 2015 viser at SAS’ transatlantiske ruter kan frakte 40 passasjerer (i serviceklassene SAS Go og SAS Plus) én kilometer på bare én liter flydrivstoff. Dette er en måling som også blir stadig viktigere for SAS’ bedriftskunder som nå er opptatt av bærekraft.

– Vi er et flyselskap som virkelig tar ansvar, og vi kan bevise det med eksternt kontrollerte data om redusert klimapåvirkning, sier Andersen Resare. – Vi vil at de som reiser med oss, skal vite at de har gjort et riktig godt valg. 

Text: Mats Lundström

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

Bestill reise

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk